Pircēja un pārdevēja tiesības un pienākumi

Latts e-veikala lietošanas noteikumi

( attālinātai preču pasūtīšanai)

Šie Latts e-veikalalietošanas noteikumi satur distances līguma būtiskās sastāvdaļas un citus pusēm saistošus noteikumus.

Distances līgumu puses noslēdz Pircējam (klientam) veicot pasūtījumu Latts e-veikalā(norādes vietnē www.e-latts.lv ) .

Veicot pasūtījumu, Pircējsapzinās un apliecina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiemLatts e-veikalalietošanas noteikumiem, ko Pircējs apliecina apstiprinot Pasūtījumu.

Latts e-veikalalietošanas noteikumosietvertie termini:

   Noteikumi

     šie Latts e-veikala lietošanas noteikumi

  Pārdevējs (Latts)

     Latvijas tirgotāju savienība, SIA, reģ. Nr.40003961679, Sporta iela 11, Rīga, LV-1013

  Pircējs

       fiziska parsona (saniegusi 18 gadu vecumu) vai juridiska persona, vai šādu personu apvienība, kura veic preču pasūtījumu (pirkumu) un reģistrē savus datus Latts tiešsaites vietnē www.e-latts.lv, izdarot Pasūtījumu

  Preces

     Pārdevēja piedāvātās preces, kuru apraksts un cenas norādītas Latts e-veikalā (norādes vietnē www.e-latts.lv), t.sk. - alkoholiskie dzērieni*

     *Pārdevējam izsniegta speciāla atļauja (licence) alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai, Sērija MT Nr. 00000015458, spēkā ar 22.05.2021.

  Pasūtījums

      Pircēja noformēts Preču pasūtījumus vietnē www.e-latts.lv

  Latts e-veikals

      Pasūtījumiem (pirkumiem) izmantojama tiešsaites tirdzniecības vietne www.e-latts.lv, kuru Pircējs izmanto Preču pasūtīšanai (pirkumiem) Latts tirdzniecības vieta

      Latvijas tirgotāju savienības (LaTS) biedru veikali, kuru rekvizīti, adrese un tālruņi atrodami vietnē: https://latts.lv/lv/veikali , no kuriem tiek nodrošināta Preču piegāde vai izsniegšana Pircējam

  Piegādes vieta

      Pārdevēja noteikta teritorija, kurā pārdevējs nodrošina Preču piegādi Pircējam uz viņa norādīto adresi, ja Pircējs izvēlējies šādu Preču saņemšanas veidu, ievērojot šajos Latts e-veikala lietošanas noteikumos ietvertos izņēmumus un nosacījumus

  Pārdevēja e-pasts

        eveikals@latts.lv

 1. Vispārīgie noteikumi.

1.1.  Noteikumi attiecināmi uz gadījumiem, kad Pircējs veic Preču Pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekli – tiešsaites tirdzniecības vietni www.e-latts.lv .

1.2.  Pircējs pasūta, pērk un apmaksā bezskaidras naudas veidā, bet Pārdevējs nodrošina pieejamību, pārdod un nodod Pircējam Preces saskaņā ar šiem Noteikumiem.

1.3.  Preces pasūtīšana uzskatāma arī par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt distances līgumu, atbilstoši šiem Noteikumiem, un Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par Pārdevēja vietnē www.e-latts.lv norādītajām cenām.

1.4.  Veicot pasūtījumu, Pircējs apņemas norādīt precīzu Latts e-vaikala vietnē pieprasīto informāciju, t.sk., vārdu, uzvārdu, nosaukumu, piegādes adresi un savu kontaktinformāciju, vai norāda, ka Preci pats saņems Latts mazumtirdzniecības vietā Pārdevēja darba laikā. Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot Pasūtījuma piegādes nodrošināšanai.

 1. Pasūtījuma noformēšana.

2.1.  Pircējs reģistrējas Latts e-veikala vietnē, aizpildot reģistrācijas anketu vai Pasūtījumu veic kā viesis.

2.2.  Pircējs ir atbildīgs par Latts e-veikala piekļuves datu drošu saglabāšanu, kā arī par jebkurām darbībām (datu nodošanu, iesniegtajiem preču pasūtījumiem, lietotāja komentāriem u. c.), kuras Latts e-veikalā veiktas, pievienojoties ar individuālu Pircēja lietotāja vārdu un paroli.

2.3.  Pircējs, noformējot Pasūtījumu Latts e-veikalā, izvēlas vienu no divām preču saņemšanas iespējām (ja pārdevējs nodrošina):

            (a)   Preču saņemšanu Pircēja izvēlētā preču saņemšanas vietā (Latts tirdzniecības vietā).

Pasūtījuma saņemšanaslaika grafiks (periods)un izvēlētāsaņemšanas vieta (veikals) tiek norādīts pirms Pasūtījuma apstiprināšanas, un apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs uzņemas pienākumu saņemt Preces izvēlētajāsaņemšanas vietā (veikala)un izvēlētajā laikā.

Gadījumā, ja Pircējs ierodas citā laikā, Pircējam jāapzinās, ka var tikt kavēta vai pārcelta Pasūtījuma izsniegšana un Pārdevējs informēs Pircēju par jaunu Pasūtījuma saņemšanas laiku.

Pasūtījums tiks izsniegts Pircējam vai citai personai, pamatojoties Pircēja norādēm Pasūtījuma veikšanas brīdī.

Ja Pircējs neierodas pēc Pasūtījuma izvēlētajā laikā, Latts ir tiesības atcelt Pasūtījumu. Šādā gadījumā Latts izskata iespēju atgriezt Pircējam pirkuma summu vai tās daļu. Latts ir tiesīga ieturēt no pircēja to pirkuma maksas daļu, kas samaksāta par produktiem, kuri ātri bojājas, ja vairs nav iespējama to atgriešana tālākā tirdzniecībā.

              (b)  Preču piegādes iespēju Pircēja norādītajā adresē, ja Pārdevējs var nodrošināt Preču piegādi Pircējam uz viņa norādīto adresi.

Pārdevējs ir tiesīgs paziņot Pircējam piegādes noteikumus (papildus izmaksas, piegādes termiņu utml.) un iespējamo preces piegādes vai saņemšanas laiku.

Vispārīgi bezmaksas piegāde tiek nodrošināta Preču piegādes teritorijā, ja Pircēja pasūtījums ir lielāks par 50,- EUR.

Piegādes iespēja par atsevišķu samaksu tiek nodrošināta Preču piegādes teritorijā, ja pircēja pasūtījums ir robežās no 20,-EUR līdz 50,- EUR.

Piegādes izmaksas tiek iekļautas pasūtījuma rēķinā, kuras Pircējam tiek paziņotas Latts e-veikalā pirms Pasūtījuma apstiprināšanas.

Pasūtījumstiks izsniegts Pircējam vai citai personai, pamatojoties Pircēja norādēm Pasūtījuma veikšanas brīdī. Pasūtījums var tikt atstāts Pircēja norādītajā adresē (piem. pie dzīvokļa durvīm), ja Pircējs vai Pircēja norādītā persona nav sastopama, un Pircējs piekrīt šādai Preču saņemšanas iespējai.

Par jebkurām izmaiņām Pircējs apņemas informēt Pārdevēju, zvanot vai rakstot uz Pārdevēja e-pastu.

Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu sniegšanu, veicot Pasūtījumu, pretējā gadījumā Pasūtījuma piegāde vai izsniegšana netiek garantēta.

 1. Pasūtījuma veikšanas un apstiprināšanas process.

3.1.  Pēc noformētā un apstiprinātā Pasūtījuma Latts e-vaikala vietnē Pircējs norādītajā e-pastā saņem informatīvu paziņojumu par veikto pasūtījumu.

3.2.  Pirms Pasūtījuma izsniegšanas Pircējs norādītajā e-pastā saņem Pasūtījumā ietverto preču sarakstu. Preču sarakstā var būt veiktas Pārdevēja izmaiņas ar aizvietotām (līdzīgām) Precēm gadījumā, ja konkrētā Pircēja izvēlētā Prece vairs nav pieejama un Pircējs ir piekritis preču aizvietošanai ar līdzīgu preci.

3.3.  Pēc Pasūtījuma saņemšanas vai piegādes Pircējs norādītajā e-pastā saņem Pasūtījuma saskaņoto rēķinu – pavadzīmi.

3.4.  Pasūtījumus Pircējs var veikt Pārdevēja Latts e-veikala darbības laikā.

3.5.  Gadījumā, ja Pircējs nesaņem e-pastā informatīvu paziņojumu par veikto pasūtījumu, tad Pasūtījums nav pieņemts.

3.6.  Vidējais Pasūtījuma pieejamības termiņš Pircēja izvēlētajā Latts tirdzniecības vietā: pasūtījuma izdarīšanas dienā 2h (stundu) laikā, ja pasūtījums veikts vismaz 2h pirms veikala slēgšanas. Vidējais Preces pieejamības termiņš Pircēja adresē:24h laikā pēc pasūtījuma veikšanas, ja Pircējs veicis Pasūtījuma apmaksu. Pārdevējs pie Pasūtījuma izsniegšanas ir tiesīgs pieprasīt Pircēja identitāti pierādoša dokumenta uzrādīšanu.

Piegādes noteikumi, termiņi un izmaksas aprakstīti un piedāvāti apstiprināšanai Pircējam pirms Pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas.

3.7.  Piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības.

3.8.  Pārdevējam, ņemot vērā Lattse-veikala vietnes tehniskās iespējas, ir tiesības ierobežot reģistrēto Pircēju skaitu.

3.9.  Pārdevējs saglabā tiesības ierobežot Pasūtījumus, kuros ir vairumtirdzniecības pazīmes, neapstiprinot Pasūtījumu vai citādi elektroniski informējot Pircēju.

3.10.              Visas cenas Latts e-veikalā ir norādītas ar 21 % PVN (pievienotās vērtības nodoklis). Preces piegādes brīdī Pircējs apņemas apliecināt Preces saņemšanu atbilstoši veiktajam Pasūtījumam.

3.11.              Pircējs apmaksu par preci veic Pasūtījuma apstiprināšanas brīdī izmantojot Latts piedāvātās bezskaidras naudas norēķinu iespējas (piem. Visa, Maestro, Visa Electron, MasterCard, internetbanka utml.)

 1. Īpašie noteikumi attiecībā uz alkoholisko dzērienu pārdošanu un nodošanu.

4.1.  Alkoholiskie dzērieni netiek pārdoti un nodoti nepilngadīgām personām, t.i. – personām, kuras ir jaunākas par 18 gadiem.

4.2.  Alkoholiskie dzērieni Pircējam netiek piegādāti (izsniegti) no pulksten 22.00 līdz 8.00.

4.3.  Pircējs ir informēts par alkohola lietošanas negatīvo ietekmi.

4.4.  Saņemot alkoholiskos dzērienus, Pircējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu, lai būtu iespējams pārliecināties par pircēja (Preču saņēmēja) identitāti un vecumu. Piegādātājs, kas piegādā (izsniedz) Latts e-veikalā iegādātos alkoholiskos dzērienus Pircējam bez fiziskās personas starpniecības, izmanto drošas lietotāju autentificēšanas prasībām atbilstošus personas elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

Instrukcija, par to, kā veikt biometrisko identifikāciju Smart-ID aplikācijā:

Sūdzību izskatīšana par piegādāto Pasūtījumu un atteikuma tiesības.

5.1.  Pircējs ir tiesīgs informēt Pārdevēju par Pasūtījuma neatbilstību (bojātām vai nepareizi sakomplektētām precēm) 48 stundu laikā. Šādā gadījumā Pircējam ir tiesības nepareizi piegādāto Preci apmainīt 48 stundu laikā un ar šo saistītās piegādes izdevumus sedz Pārdevējs.

5.2.  Lai izvairītos no strīdus situācijām, Pasūtījuma saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās, vai Preces atbilst pasūtījumam (Preces nosaukums, skaits, krāsa, derīguma termiņš un citi būtiski parametri). Gadījumā ja tiek konstatētas neatbilstības, Pircējs pēc iespējas veic bojāto, nederīgo vai nepareizi sakomplektēto preču digitālo foto fiksāciju un kopā ar sūdzību vai citādi iesniedz Pārdevējam.

5.3.  Pircējs (fiziska persona) ir tiesīgs izmantot Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, aizpildot atgriešanas veidlapu, kas pieejama vietnē www.e-latts.lv. Preces var tikt atgrieztas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Preču atgriešanu uz Latts tirdzniecības vietu, no kura Preces piegādātas - nodrošina Pircējs

5.4.  Pircējs apzinās, ka Latts nevar pieņemt atpakaļ produktus veselības vai higiēnas iemeslu dēļ ar īsu derīguma termiņu utml.

5.5.  Ja Pircējs nevar nodrošināt minētos noteikumus, Pārdevējs patur tiesības Pircējam neizmaksāt visu naudu par atgrieztajām Precēm.

5.6.  Ja Pircējs (fiziska persona) vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis, nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

 1. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preci un oriģinālo iepakojumu. Atgriežot ātri bojājošos produktusLatts veikalā, tām ir jābūt orģinālajā iepakojumā, neatvērtām, derīguma termiņa ietvaros pieskaitot vienu dienu.
 2. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, Pircējs aizpilda atteikuma veidlapas formu, kas pieejama speciāli distances tirdzniecībai izveidotā sadaļā “E-veikals” (norādes vietnē www.e-lats.lv) un iesniedz to Pārdevējam, izmantojot e-pastu vai pastu, vai iesniedz iesniegumu brīvā formā.
 3. Pircējam ir pienākums saglabāt izsniegšanas (piegādes) dokumentus par Preces saņemšanu, un pasta/kurjerpasta dokumentus par Preces atgriešanu Pārdevējam.
 4. Informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iegūt mājas lapas adresē:  http://www.ptac.gov.lv .
 5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz atteikuma veidlapā norādīto Pircēja bankas kontu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja mazumtirdzniecības vietā no kuras piegādāta Prece, pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

5.7.  Pircējs pirms Pasūtījuma saņemšanas ir tiesīgs atteikties no Pasūtījuma, izņemot svaigās pārtikas preces ar īsu derīguma termiņu, nosūtot paziņojumu uz Pārdevēja e-pastu. Šādā gadījumā Pārdevējs atgriež Pircējam samaksāto naudu 5 darba dienu laikā uz atteikuma paziņojumā norādīto Pircēja kontu vai kontu, no kura tika veikts maksājums par Precēm. Tomēr, ja, saņemot Pircēja atteikumu, pasūtījuma piegāde jau ir uzsākta, Pārdevējs ir tiesīgs ieturēt piegādes maksu no Pircējam atmaksājamās summas.

 1. Pircēja datu apstrāde.

6.1.  Pircēja dati tiks apstrādāti saskaņā ar Latts privātuma politiku un tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju, apstrādātu Pasūtījumu un piegādes noteikumus, sagatavotu grāmatvedības dokumentus un apstrādātu datus par veicamajām naudas atmaksām Noteikumos noteiktajos gadījumos. Ja Pircējs izmanto Latts e-veikala pakalpojumus, tiek uzskatīts, ka viņš piekrīt Latts apstiprinātajai Pircēja datu apstrādei un apstiprina, ka visa sniegtā informācija un personas dati ir pareizi un patiesi.

6.2.  Pircēja dati var tikt apstrādāti mārketinga nolūkos tikai ar Pircēja piekrišanu. Pircēja piekrišana tiek izteikta, aizpildot reģistrācijas veidlapu un marķējot atbilstošos laukus.

 1. Šie Noteikumi sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 2. Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt Preču sortimentu un cenas, kā arī šos Noteikumus, kuru izmaiņas pieļauj normatīvie akti, kam var sekot vietnē: www.e-latts.lv. Pārdevējs ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji pārtraukt šajos Noteikumos ietvertā distances līguma noslēgšanas iespēju, Pasūtījumu veikšanas iespēju, par to izvietojot paziņojumu vietnē https://latts.lv vai www.e-latts.lv, vai nosūtot paziņojumu Pircējam. Apstiprinātie Pasūtījumi izpildāmi atbilstoši šiem noteikumiem.
 3. Veicot Pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Noteikumiem un apņemas tos ievērot.


 1. Latvijas Pasts mājas pakomātu notiekumi un informācija.


 1. Iepakojumu atgriešana un LaTS TARU izmantošana e-latts.lv

8.1.  Nodot var tikai iepakojumu, kas iegādats no 01.02.2022. un ir marķēts ar Latvijas depozīta zīmi.

8.2.  Vienības tiek pieņemtas neatkarīgi no tā, kurā vietā tās ir iegādātas. Pieņemšanai derīgs iepakojums ir iztukšots, nesaplacināts un nesasists, tam ir etiķete ar skaidri nolasāmu depozīta zīmi un svītrkodu.

8.3.  Iepakojuma saņemšanas brīdī kurjers veic pārbaudi - ja iepakojums atbilst prasībām, vienības tiek pieņemtas, norādot saņemto skaitu abpusēji parakstāmā pieņemšanas kvītī.

8.4. 3 darba dienu laikā nodotās vienības tiek apstrādātas un pieņemtā iepakojuma vērtība tiek konvertēta TAROS. TARI ir norēķinu līdzeklis elatts.lv interneta veikalā, valūtas vērtība ir 0.01 eur = 0.01 TARS.

8.5. TARI tiek novirzīti Jūsu virtuālajā maciņā. Ar virtuālo valūtu varēsiet norēķināties par pirkumiem elatts.lv interneta veikalā, iepakojuma nodošanas reģionā.